Sprekende Letteren | De Gids

Alma Apt: De Europeanen

November 26, 2023 De Gids Season 1 Episode 66
Sprekende Letteren | De Gids
Alma Apt: De Europeanen
Show Notes

Voor De Gids 2023/5: Meertaligheid hebben we dichters en auteurs gevraagd talen niet te benaderen als afzonderlijk, afgebakend, monolithisch en nationalistisch, maar eerder als verstrengeld, instabiel, relatief en migrerend.

Alma Apt maakte voor dit nummer het geluidsgedicht 'De Europeanen', over een verstrengeld, instabiel en migrerend Europa. De Europese Unie was ooit een utopisch project, bedoeld om oorlog tussen de Europese supermachten te voorkomen. Nu heeft oorlog Europa weer bereikt, neigen steeds meer stemmers naar Euroscepticisme en populisme en worden de buitengrenzen harder dan ooit bewaakt. 'De Europeanen' zijn mensen die op zoek zijn naar een andere taal om over het heden te spreken, die de termen die hen aangereikt zijn niet meer vertrouwen.

Alma Apt is dichter en redacteur van De Gids

Dit werk kwam tot stand met ondersteuning van het Nederlands Letterenfonds.